2021-2022 Loudoun County Girls Basketball Brackets

2021-2022 VHSL Class 5A State Girls Basketball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Glen Allen 48
  • (8) Briar Woods 50
  • Glen Allen HS
  • FINAL
  • (4) Woodgrove 63
  • (5) Highland Springs 55
  • Woodgrove HS
  • FINAL
  • (3) Princess Anne 34
  • (6) Norview 40
  • Princess Anne HS
  • FINAL
  • (2) Menchville 81
  • (7) Kempsville 48
  • Menchville HS

Round 2

  • FINAL
  • (8) Briar Woods 47
  • (4) Woodgrove 50
  • Woodgrove HS
  • FINAL
  • (6) Norview 56
  • (2) Menchville 59
  • Menchville HS

Round 3

  • FINAL
  • (4) Woodgrove 36
  • (2) Menchville 59
  • Virginia Commonwealth University
2021-2022 VHSL Region 4C Girls Basketball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Broad Run 40
  • (4) Sherando 45
  • Broad Run HS
  • FINAL
  • (2) Millbrook 71
  • (3) Loudoun Valley 56
  • Millbrook HS

Round 2

  • FINAL
  • (4) Sherando 48
  • (2) Millbrook 57
  • Millbrook HS
2021-2022 VHSL Region 5D Girls Basketball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Patrick Henry 43
  • (8) Stone Bridge 37
  • Patrick Henry-Roanoke
  • FINAL
  • (4) Massaponax 45
  • (5) Briar Woods 49
  • Massaponax HS
  • FINAL
  • (3) Harrisonburg 68
  • (6) Riverbend 64
  • Harrisonburg HS
  • FINAL
  • (2) Woodgrove 56
  • (7) North Stafford 43
  • Woodgrove HS

Round 2

  • FINAL
  • (1) Patrick Henry 37
  • (5) Briar Woods 53
  • Patrick Henry-Roanoke
  • FINAL
  • (3) Harrisonburg 46
  • (2) Woodgrove 65
  • Woodgrove HS

Round 3

  • FINAL
  • (5) Briar Woods 42
  • (2) Woodgrove 63
  • Woodgrove HS
2021-2022 VHSL Region 6B Girls Basketball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Woodbridge 62
  • (8) Gainesville 57
  • Woodbridge HS
  • FINAL
  • (4) Patriot 52
  • (5) Colonial Forge 39
  • Patriot HS
  • FINAL
  • (3) Potomac 37
  • (6) Freedom 40
  • Potomac Senior HS
  • FINAL
  • (2) Osbourn Park 60
  • (7) Forest Park 40
  • Osbourn Park HS

Round 2

  • FINAL
  • (1) Woodbridge 66
  • (4) Patriot 58
  • FINAL
  • (6) Freedom 35
  • (2) Osbourn Park 49
  • Osbourn Park HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) Woodbridge 42
  • (2) Osbourn Park 52
  • Woodbridge HS
2021-2022 Dulles District Girls Basketball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Broad Run
  • BYE
  • FINAL
  • (8) Rock Ridge 27
  • (9) Park View 34
  • Rock Ridge HS
  • FINAL
  • (5) Loudoun County
  • BYE
  • FINAL
  • (4) Heritage
  • BYE
  • FINAL
  • (3) Tuscarora
  • BYE
  • FINAL
  • (6) Dominion
  • BYE
  • FINAL
  • (7) Lightridge
  • BYE
  • FINAL
  • (2) Loudoun Valley
  • BYE

Round 2

  • FINAL
  • (1) Broad Run 63
  • (9) Park View 23
  • Broad Run HS
  • FINAL
  • (5) Loudoun County 50
  • (4) Heritage 54
  • Heritage HS
  • FINAL
  • (3) Tuscarora 49
  • (6) Dominion 24
  • Tuscarora HS
  • FINAL
  • (7) Lightridge 17
  • (2) Loudoun Valley 67
  • Loudoun Valley HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) Broad Run 67
  • (4) Heritage 37
  • Broad Run HS
  • FINAL
  • (3) Tuscarora 42
  • (2) Loudoun Valley 47
  • Loudoun Valley HS

Round 4

  • FINAL
  • (1) Broad Run 56
  • (2) Loudoun Valley 50
  • Broad Run HS
2021-2022 Potomac District Girls Basketball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Woodgrove
  • BYE
  • FINAL
  • (4) Riverside 49
  • (5) Stone Bridge 55
  • Riverside HS
  • FINAL
  • (3) Potomac Falls 49
  • (6) Independence 29
  • Potomac Falls HS
  • FINAL
  • (2) Briar Woods
  • BYE

Round 2

  • FINAL
  • (1) Woodgrove 64
  • (5) Stone Bridge 52
  • Woodgrove HS
  • FINAL
  • (3) Potomac Falls 31
  • (2) Briar Woods 43
  • Briar Woods HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) Woodgrove 60
  • (2) Briar Woods 31
  • Woodgrove HS
2021-2022 Cedar Run District Girls Basketball Tournament

Round 1

  • FINAL
  • (1) Osbourn Park
  • BYE
  • FINAL
  • (4) Gainesville 63
  • (5) Unity Reed 43
  • Gainesville HS
  • FINAL
  • (3) Freedom 28
  • (6) Osbourn 24
  • Freedom HS
  • FINAL
  • (2) Patriot
  • BYE

Round 2

  • FINAL
  • (1) Osbourn Park 44
  • (4) Gainesville 37
  • Osbourn Park HS
  • FINAL
  • (3) Freedom 33
  • (2) Patriot 43
  • Patriot HS

Round 3

  • FINAL
  • (1) Osbourn Park 58
  • (2) Patriot 36
  • Osbourn Park HS