Loudoun County Baseball Brackets

2022 VHSL Class 5 Baseball Tournament

Round 1

  • Game 1:    FINAL
  • (1) Glen Allen 4
  • (8) Independence 3
  • Glen Allen HS
  • Game 2:    FINAL
  • (4) Hickory 9
  • (5) Nansemond River 17
  • Hickory HS
  • Game 3:    FINAL
  • (3) Granby 5
  • (6) Frank Cox 0
  • Granby HS
  • Game 4:    FINAL
  • (2) Riverside 2
  • (7) Douglas Freeman 4
  • Riverside HS

Round 2

  • Game 5:    FINAL
  • (1) Glen Allen 3
  • (5) Nansemond River 2
  • Riverside HS
  • Game 6:    FINAL
  • (3) Granby 3
  • (7) Douglas Freeman 4
  • Riverside HS

Round 3

  • Game 7:    FINAL
  • (1) Glen Allen 0
  • (7) Douglas Freeman 4
  • Riverside HS
2022 VHSL Class 6 Baseball Tournament

Round 1

  • Game 1:    FINAL
  • (1) Lake Braddock 11
  • (8) South Lakes 3
  • Lake Braddock HS
  • Game 2:    FINAL
  • (4) Manchester 5
  • (5) Freedom 7
  • Manchester HS
  • Game 3:    FINAL
  • (3) Colgan 5
  • (6) Cosby 1
  • Herndon HS
  • Game 4:    FINAL
  • (2) Herndon 7
  • (7) West Springfield 6
  • Colgan HS

Round 2

  • Game 5:    FINAL
  • (1) Lake Braddock 6
  • (5) Freedom 8
  • John Champe HS
  • Game 6:    FINAL
  • (3) Colgan 1
  • (2) Herndon 2
  • John Champe HS

Round 3

  • Game 7:    FINAL
  • (5) Freedom 2
  • (2) Herndon 1
  • John Champe HS
2022 VHSL Region 4C Baseball Tournament

Round 1

  • Game 1:    FINAL
  • (1) Millbrook 5
  • (4) Heritage 0
  • Millbrook HS
  • Game 2:    FINAL
  • (2) Tuscarora 0
  • (3) James Wood 7
  • Tuscarora HS

Round 2

  • Game 3:    FINAL
  • (1) Millbrook 5
  • (3) James Wood 7
  • Millbrook HS
2022 VHSL Region 5D Baseball Tournament

Round 1

  • Game 1:    FINAL
  • (1) Independence 11
  • (8) Stafford 4
  • Independence HS
  • Game 2:    FINAL
  • (4) Albemarle 7
  • (5) Massaponax 5
  • Albemarle HS
  • Game 3:    FINAL
  • (3) Riverside 10
  • (6) Harrisonburg 0
  • Riverside HS
  • Game 4:    FINAL
  • (2) Brooke Point 5
  • (7) Stone Bridge 4
  • Brooke Point HS

Round 2

  • Game 5:    FINAL
  • (1) Independence 4
  • (4) Albemarle 1
  • Independence HS
  • Game 6:    FINAL
  • (3) Riverside 2
  • (2) Brooke Point 0
  • Brooke Point HS

Round 3

  • Game 7:    FINAL
  • (1) Independence 1
  • (3) Riverside 2
  • Independence HS
2022 VHSL Region 6B Baseball Tournament

Round 1

  • Game 1:    FINAL
  • (1) Colgan 11
  • (8) Osbourn Park 1
  • Colgan HS
  • Game 2:    FINAL
  • (4) Battlefield 5
  • (5) Colonial Forge 4
  • Battlefield HS
  • Game 3:    FINAL
  • (3) Forest Park 3
  • (6) Patriot 2
  • Forest Park HS
  • Game 4:    FINAL
  • (2) Freedom 10
  • (7) Potomac 0
  • Freedom HS

Round 2

  • Game 5:    FINAL
  • (1) Colgan 3
  • (4) Battlefield 0
  • Colgan HS
  • Game 6:    FINAL
  • (3) Forest Park 8
  • (2) Freedom 12
  • Freedom HS

Round 3

  • Game 7:    FINAL
  • (1) Colgan 5
  • (2) Freedom 1
  • Colgan HS
2022 Dulles District Baseball Tournament

Round 1

  • Game 1:    FINAL
  • (1) Tuscarora 10
  • (8) Rock Ridge 0
  • Tuscarora HS
  • Game 2:    FINAL
  • (4) Loudoun Valley 2
  • (5) Heritage 4
  • Loudoun Valley HS
  • Game 3:    FINAL
  • (3) Broad Run 10
  • (6) Loudoun County 1
  • Broad Run HS
  • Game 4:    FINAL
  • (2) Dominion 2
  • (7) Lightridge 6
  • Dominion HS

Round 2

  • Game 5:    FINAL
  • (1) Tuscarora 1
  • (5) Heritage 3
  • Tuscarora HS
  • Game 6:    FINAL
  • (3) Broad Run 10
  • (7) Lightridge 0
  • Broad Run HS

Round 3

  • Game 7:    FINAL
  • (5) Heritage 8
  • (3) Broad Run 0
  • Broad Run HS
2022 Potomac District Baseball Tournament

Round 1

  • Game 1:    FINAL
  • (1) Independence
  • BYE
  • Game 2:    FINAL
  • (4) Stone Bridge 7
  • (5) Briar Woods 0
  • Stone Bridge HS
  • Game 3:    FINAL
  • (3) Woodgrove 6
  • (6) Potomac Falls 2
  • Woodgrove HS
  • Game 4:    FINAL
  • (2) Riverside
  • BYE

Round 2

  • Game 5:    FINAL
  • (1) Independence 11
  • (4) Stone Bridge 1
  • Independence HS
  • Game 6:    FINAL
  • (3) Woodgrove 3
  • (2) Riverside 10
  • Riverside HS

Round 3

  • Game 7:    FINAL
  • (1) Independence 5
  • (2) Riverside 1
  • Independence HS
2022 Cedar Run District Baseball Tournament

Round 1

  • Game 1:    FINAL
  • (1) Freedom
  • BYE
  • Game 2:    FINAL
  • (4) Osbourn Park 7
  • (5) Osbourn 3
  • Game 3:    FINAL
  • (3) Patriot 16
  • (6) Gainesville 2
  • Game 4:    FINAL
  • (2) Battlefield
  • BYE

Round 2

  • Game 5:    FINAL
  • (1) Freedom 10
  • (4) Osbourn Park 0
  • Freedom HS
  • Game 6:    FINAL
  • (3) Patriot 2
  • (2) Battlefield 6

Round 3

  • Game 7:    FINAL
  • (1) Freedom 8
  • (2) Battlefield 1
  • Freedom HS